اورشلیم بازمانده‌ی مجاهدت بشری برای حفظ یک خاطره‌ی احتمالاً معنادار است. حتا اگر واقعیتش دعوای بین گانگسترهای سیاستمدار و شهریست که از جلو رفتن بازمانده است. از این رو وجه انسانی‌اش به شدت اهمیت پیدا می‌کند. چون این آدم‌هایش هستند که در نهایت همچونان که شهر مثل نقطه‌ی ثقل برهم‌آیی آخرالزمانی پسماندهای تاریخی، عقیدتی و سیاسی در خودش فرو‌خورده می‌شود، باید در مسالمت نسبی کنار هم زندگی کنند. دیدن صورت‌های اورشلیم در آن دوره شاید قرار است به ما در مورد این تحمل نسبی‌ای که بین آدم‌هایش وجود دارد بگوید. ولی واقعیت این است که از مدت‌ها قبل، دعوا و ناآرامی بین آدم‌های اورشلیم آغاز شده است. جنگ جهانی‌ای که در پس‌زمینه درحال پیشرویست چندان به بهبود امور کمکی نمی‌کند. عکس‌ها در فاصله‌ی ۱۸۹۰ تا ۱۹۳۰ گرفته شده‌اند.

بیشتر بخوانید