پس از دهه‌ها انتظار، امواج گرانشی برای نخستین بار به طور مستقیم آشکار شدند. این امواج گرانشی حاصل درهم‌فروریختن و یکی شدن دو سیاهچاله در فاصله‌ای بسیار دور از ما بودند که اکنون پس از گذشت ۳/۱ میلیارد سال، به زمین رسیدند. «رصدخانه موجِ گرانشیِ تداخلِ لیزری» که به اختصار «LIGO» خوانده می‌شود و در ایالات متحده امریکا واقع است رسیدن این امواج به زمین را ثبت کرد. این رصدخانه موجِ گرانشی، دقیق‌ترین ابزار اندازه‌گیری است که تا کنون به دست بشر ساخته شده است. خبر دستیابی به این موفقیت، به تازگی در کنفرانسی خبری که «بنیاد ملی علوم» امریکا به همین منظور برگزار کرده بود اعلام شد.

بیشتر بخوانید