الکین در ۴۵ سالگی یعنی در اواخر ۱۹۳۷ نوشتن مجموعه ارباب حلقه‌ها را شروع کرد و تا سال ۱۹۴۸ طول کشید تا به یک نسخه‌ی تقریبا نهایی برسد که شامل ماجراهای اصلی قصه باشد. سال ۱۹۵۰ آقای تالکین ارباب حلقه‌ها را برای یک مدتی رها کرد و مشغول نوشتن ضمیمه‌هایی شد که دنیای پس‌زمینه‌ی قصه‌اش را توضیح می‌دادند(یکی از اهداف این کار این بود که پس‌زمینه‌ی ارباب حلقه‌ها با پس‌زمینه‌ی رمان هابیت که چاپ شده بود، هماهنگ کند). وقتی که یک انتشاراتی پیدا شد که حاضر شد ارباب حلقه‌ها را چاپ کند دوباره هوس بازنویسی و اصلاح به سر آقای تالکین زد وقبل از حروفچینی بسیاری از پاراگراف‌ها مجددا قلع و قمع شدند تا ۱۹۵۴ یا ۱۹۵۵ احتمالا همان سالی باشد که اولین نسخه‌ی حروفچینی شده دست ناشر رسید(تالکین آن‌موقع ۶۳ ساله بود). یعنی پروسه‌ی نوشتن ارباب حلقه‌ها چیزی در حدود شانزده یا هفده سال طول کشید و این تازه در حالتی است که نسخه‌های بعدی ارباب‌حلقه‌ها را در نظر نگیریم(نسخه‌ی ۱۹۶۵ که ویرایش دوم رسمی تالکین بود و ۱۹۸۷ که تقریبا شامل تمام اصلاحاتی بود که تالکین بر روی کتاب اعمال کرده بود و حتی نسخه‌ی ۱۹۹۴ که ادعا می‌شود شامل آخرین تصحیحات تالکین است).

بیشتر بخوانید