داستان‌ها هنوز هم با نظریه‌ی عناصر اربعه سازگارند و در قرن بیست و یکم هم احتیاجی به جدول مندلیف ندارند. پس حالا عنصر اصلی داستانی را که می‌نویسید یا می‌خوانید را همین جا پیدا کنید؟
انتخاب شما سمت و سوی علاقه‌تان را نشان می‌دهد و مشخص می‌کند باید در هنگام نوشتن بر کدام عنصر متمرکز شوید. البته نه به این معنا که بقیه را کلا در نظر نگیرید بلکه فقط باید بدین وسیله “صدای دلتان” و نقاط قوتتان را پیدا کنید. از طرفی همه‌ی داستان‌ها به یک طرح قوی هم نیازمندند و نباید فراموش کنیم که مشخص‌کردن نوع قصه‌ای که می‌خواهید بنویسید با طرح‌ریزی برای داستان متفاوت است. اگرچه دانستن همین موضوع می‌تواند برای انتخاب طرح مناسب‌تر هم به شما کمک کند.

بیشتر بخوانید