اواخر سال ۱۹۵۹، لی لاک‌وود که یک عکاس خبری بود به کوبا رفت تا از نزدیک شاهد پایان یافتن رژیم باتیستا باشد. بعد از جست‌وجوی فراوان، او با فیدل کاسترو روبرو شد که به تازگی قدرت را به دست گرفته بود. این دو سریعا با هم صمیمی شدند و در سفرهای بعدی در طول دهه‌ی بعد، کاسترو به لاک‌وود اجازه داد تا دسترسی نامحدودی به این کشور داشته باشد؛ در ۱۹۶۵، این دو یک مصاحبه‌ی ماراتونی هفت روزه داشتند. این مصاحبه که اولین بار در ۱۹۶۷ منتشر شد، تصویر لاک‌وود از کاسترو را نشان می‌دهد و احتمالا جذاب‌ترین سندی است که تابه‌امروز از این شخصیت به تصویر درآمده است. لاک‌وود در ۲۰۱۰ از دنیا رفت؛ ماه گذشته، به دنبال آغاز دور جدیدی از روابط آمریکا و کوبا که فرصت جدا نادری بود، مجله‌ی Taschen این مصاحبه را با عنوان «کاسترو در کوبا: نگاه یک خبرنگار آمریکایی از درون، ۱۹۵۹-۱۹۶۹» مجددا منتشر کرد و صدها قطعه عکس هم کنار آن قرار داد که بسیاری از آن‌ها تا پیش از این منتشر نشده بودند. بریده‌ی زیر، نظرات کاسترو در باب ادبیات، هنر و فرهنگ در کوبا را پوشش می‌دهد.

بیشتر بخوانید