علمی‌تخیلی‌های آلترناتیو(۱): نُوا- اثر ساموئل دلینی