علمی‌تخیلی‌های آلترناتیو(۳): زندگی در زمان جنگ اثر لوسیوس شپرد