این‌ها فیلم‌های مورد علاقه‌ی هیدئو کوجیما خالق متال گیر هستند.