اگر در مورد آینده می‌نویسید و نوشته‌ی شما در رده‌ی روزنامه‌نگاری پیشگو محسوب نمی‌شود، احتمالا در حال نوشتن چیزی هستید که یا علمی‌تخیلی خوانده می‌شود یا تخیلی‌تاملی. شخصا مایلم که تمایز واضحی بین علمی‌تخیلی و تخیلی‌تاملی قایل شوم. از نظر من، علمی‌تخیلی به کتاب‌هایی اطلاق می‌شود که در آنها سخن از چیزهایی رانده می‌شود که هنوز نمی‌توانیم انجام دهیم؛ مثل گذر از یک کرم‌چاله در فضا به جهانی دیگر. در صورتی که تخیلی‌تاملی به چیزهایی می‌پردازد که هم‌اکنون در اختیار داریم، مانند دی‌ان‌اِی یا کارت اعتباری، و رویداد آن هم روی سیاره‌ی زمین اتفاق می‌افتد. البته، این اصطلاح‌ها کاملا سیال‌اند. برخی، از تخیلی‌تاملی به عنوان چتری یاد می‌کنند که علمی‌تخیلی و تمام مشتقات آن (مانند علمی‌فانتزی و غیره) را نیز در برمی‌گیرد و برخی دیگر نیز برعکس آن را می‌پذیرند.

بیشتر بخوانید