فرکتال بودن، راه حلی است برای یک سیستم تا بتواند با خودش در تعامل باشد، با خودش صحبت کند و محصور نباشد. گلدبرگر می گوید: اگر شما در یک مکان ثابت و ساکن باشید نمی‌توانید بقا یابید ولی اگر در سرتاسر آن مکان حضور داشته باشید، آن مکان یاغی نخواهد شد. شبیه به مصالحه است.

بیشتر بخوانید