خیلی‌ها می‌گویند وضعیت آزادی برای خلق هنر لازم است و هنر در بستر آزادی شکل می‌گیرد، از سوی دیگر اما کنش هنری هم برای تحقق وضعیت آزادی ضروری است. هنر الگوهای کهنه و کهن را مختل می‌کند و ما را به تفکر وا می‌دارد. نمودکرد هنر جز در وضعیت آزادی مقدور نیست، اما آزادی هم بدون حضور هنر میسر نخواهد شد.
نوشته‌ی زیر به قلم سارا اسکوایر، عضو انجمن «لیبرتی فاند» و نویسنده‌ی کتاب درسی محبوب دانشگاهی «نوشتن با پایان‌نامه» و بیانگر دیدگاه او نسبت به مقوله‌ی آزادی و هنر و ارتباطشان با یک‌دیگر است.

بیشتر بخوانید