زمانی که شما یک رشته کلمه‌ی مشخص و محدود برای بیان یک سری مفاهیم دارید که خود از سانسوری ثانویه رد می‌شوند، تا چه حد حقیقتاً به کنه یک مفهوم رسیده اید؟ تا چه حد توانسته اید بگویید عصاره و جوهره‌ی این پدیده حالا عینی یا معنوی این است و به تمام جوانبش رسیدگی شده؟ موضوع گم شدن یک جور از ادبیات است که به قضاوت کمک می‌کند.

بیشتر بخوانید