پیش‌بینی‌های یک قرن نوزدهمی درباره‌ی لباس‌های قرن بیستمی‌ها